Persondatapolitik

Persondatapolitik

Mange tak for dit besøg på BilligLås.dk

 

Det er rigtig vigtigt for os, at vi beskytter og respektere dit privatliv i forbindelse med, at du handler ved os.

 

Det er os, BilligLås.dk, der er dataansvarlig for dine personoplysninger der indsamles på BilligLås.dk. Som dataansvarlig er vi forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv, når du besøger vores hjemmeside, og når du afgiver bestillinger og samtykke.

 

Denne privatlivspolitik om persondata informerer om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler oplysningerne, og hvordan vi bruger dem.

 

Derudover kan du også læse om hvordan du kan udøve dine rettigheder, når du betror os med dine personlige oplysninger. Lige som vores handelsbetingelser, så opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik igennem og gøre dig bekendt med indholdet.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentar til vores privatlivspolitik – eller gerne vil i kontakt med os i øvrigt, er du mere end velkommen til at kontakte os.

 

Hvad er persondata?

Persondata an være flere ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

 

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

 

Hvis flere persondata ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, så har det også kararakter af persondata.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Når du opretter en konto, foretager en bestilling, afgiver af dit samtykke til nyhedsbrev, eller følger os på de sociale medier, kan vi indsamle personlige oplysninger om dig.

 

Personoplysningerne vi indsamler, afhænger af den enkelte situation, men kan bestå af følgende:

 

 • Personoplysninger som du aktivt stiller til rådighed for os
 • Navn, email-adresse, telefonnummer og adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Brugeridentifikation: brugernavn / password
 • Kontakter du os pr. mail / SMS / sociale medier gemmes den information.
 • Brugerinformation som du vælger at stille til rådighed til brug for statistiske formål (anmeldelser, spørgeskemaundersøgelser og lignende)

 

Brugergenererede personoplysninger

Adfærdsdata baseret på dine bestillinger, adfærd på shoppen, anmeldelser, favoritprodukter.

 

Enheds- og software information, såsom dit operative systemer, browser type, forbindelseshastighed og internetudbyder.

 

Vi kan også indsamle yderligere oplysninger om din brug af vores Tjenester gennem cookies og andre lignende teknologier.

 

Følgende måder indsamler vi personoplysninger på:

 • Når du besøger vores webshop/webside
 • Når du handler online på BilligLås.dk
 • Når du er i kontakt med vores kundeservice
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du opretter en konto på vores webshop/webside
 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
 • Når du selv giver os personligoplysninger
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med

 

Hvorfor indsamler vi personlige oplysninger

Bestillinger

 • For at kunne levere dine gennemførte bestillinger
 • For at håndtere betaling for dit medlemskab og bestillinger
 • For at give dig overblik over egen købshistorik
 • For at informere om ændringer i vores betingelser
 • For at kunne foretage undersøgelser og brugertests
 • For at levere tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som du anmoder om fra os

 

Til legitime formål

 • For at analysere på et aggregeret niveau med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester
 • For at forbedre vores website og services
 • For at kunne identificere brud og holde dine data sikker baseret på logfiler
 • For at tilbyde dig nyheder, informationer, produkter eller tjenester, som vi mener, kan være af interesse for dig, herunder skræddersy reklame, så det relaterer sig til dine præferencer
 • Til analyse og statistiske formål
 • For at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav

 

Til markedsføringsformål

 • Til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har samtykket hertil. Vær venligst opmærksom på, at du på ethvert tidspunkt kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke i de modtagne nyhedsbreve og/eller kontakte vores kundeservice.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personligoplysninger

Vi sletter dine persondata, når de ikke længer er nødvendige. Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, så slettes og/eller anonymiseres de.

 

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning

 

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en ordre er modtaget fra dig, hvilket skyldes kravet fra bogføringsloven, hvorefter de slettes.

 

Hvis du har en konto på vores webside, så kan du altid logge ind og benytte ”Slet konto” funktionen. Denne funktion sletter alle dine data undtagen ordredata. Ordredata slettes automatisk efter 5 år.

 

Hvis du ikke har handlet ved os i 2 år, så slettes din konto og dermed dine personoplysninger automatisk.

 

Hvis du ikke har en konto ved os, så er det mere begrænset hvad der gemmes. Igen bliver ordrer slettet automatisk efter 5 år.

 

Ved at afmelde nyhedsbrev slettes kontoen ikke, men alene modtagelse af nyhedsbrevet.

 

Hvem videresender vi dine oplysninger til?

For at kunne behandle din ordre fra dig, så kan det være nødvendigt at videresende navn, adresse, mobilnr. eller mail til relevant tredjemand. I dit tilfælde kan det være PostNord, der er selvstændig dataansvarlig.

 

Ønsker du at benytte ViaBill A/S til rentefri delbetaling, vil der ske videresendelse af personoplysninger hertil. ViaBill A/S er selvselvstændig databehandler.

 

Endvidere kan vores revisor modtage oplysninger i form af en faktura i forbindelse med stikprøvekontrol. Revisoren er ligeledes selvstændig dataansvarlig og opfylder således Persondataforordningen.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

 

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

 

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger der afgives på Facebooksiden afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

 

Du har mange rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kundeservcie@billiglaas.dk eller med almindelig post. 

 

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 

 • Ret til rettelse
 • Ret til at få at se oplysninger
 • Ret til sletning
 • Ret til at begrænsning
 • Ret til at indsigelse
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

 

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, som vi er i besiddelse af.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

 

Ret til sletning

Du kan altid kræve at få slettet dine persondata, inden tidspunktet for vores al- mindelige generelle sletning indtræffer, hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata

 

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Du har altid tid ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring.

 

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til altid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelse, herunder profilering.

 

 

Klage til Datatilsynet:


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Klage

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. e-mail med teksten ”klage” i emnefeltet.

 

Du kan skrive til os på kundeservice@billiglaas.dk

 

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

 

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

 

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

 

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

 

I dette afsnit kan du læse, at

 • vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

 

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det.

 

Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.

 

Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

 

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder

 

Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

 

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

 

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

 

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

 

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

 

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

 

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

 

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

 

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.

 

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Links til andre serviceudbydere

På vores webside kan der være links til andre sider, som ikke tilhører vores virksomhed.

 

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse websider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders websider.

 

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed BilligLås.dk er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

 

BilligLås.dk

RC Glas & Ramme

Marius Jensensvej 7

7800 Skive

CVR-nr. 30087887

Mail: kundeservice@billiglaas.dk

 

Opdatering af denne Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter. Derfor opfordrer vi til, at brugerne gennemgår den løbende.

 


Persondatapolitik er senest opdateret den 28.05.2021